Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Địa chỉ website là: https://sinhtractuetam.com – Website là nơi mình muốn chia sẻ kiến thức Sinh Trắc Vây Tay đến mọi người.

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Thông tin truy cập website của mọi người sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).

Bình luận

Mục đích của phần bình luận trong mỗi bài viết là để mọi người có thể thoải mái trao đổi những nội dung liên quan đến bài viết, do vậy chúng tôi không cần thiết thu thập bất kỳ thông tin nào của người dùng.

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận của bạn trên Bài viết.

Bạn có thể đăng ký tài khoản Gravatar của bạn để bình luận bằng tài khoản, avatar riêng của bạn và chúng tôi tôn trong Chính sách bảo mật của Gravatar. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Hình ảnh

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận sẽ được giữ lại vô thời hạn trên Website. Mình tôn trọng mọi ý kiến bình luận của bạn trên Website.

Nếu bình luận là của bạn, bạn có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung bình luận và thông tin cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

Với bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn gửi tới chúng tôi qua form liên hệ hay số điện thoại, chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ cá nhân hay đơn vị nào khác.

Mọi góp ý xin liên hệ:


Email: info@sinhtractuetam.com

Điện thoại: 0817 006 383

Địa chỉ: 122 Ngõ 254 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.